Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

12. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2017, stran 80.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, november 2017 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2017 v primerjavi z oktobrom 2017 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2017 je bil 0,017.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2017 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2017 v primerjavi z oktobrom 2017 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2017 je bil 0,018.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2017 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,014.
Št. 9621-169/2017/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1522-0038
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije