Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

8. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, stran 76.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register 
1. člen 
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10, 25/14 in 54/15) se v 2. členu v prvem odstavku besedilo »Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17«.
V drugem odstavku se besedilo »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 82/13 – ZGD-1H« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »točka VEM« nadomesti z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
2. člen 
V tretjem odstavku 51. člena se besedilo »točka VEM« nadomesti z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
3. člen 
Za besedilom 82. člena, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Registrsko sodišče izbriše podružnico iz sodnega registra po uradni dolžnosti, ko prek sistema povezovanja poslovnih registrov prejme obvestilo pristojnega organa države članice, da se je nad tujim podjetjem končal postopek likvidacije, postopek zaradi insolventnosti ali drug postopek, na podlagi katerega je tuje podjetje prenehalo poslovati in je bilo izbrisano ter nima več pravnega naslednika (683.a člen ZGD-1).«.
4. člen 
V 116.b členu se za besedo »ko« doda besedilo »prek sistema povezovanja poslovnih registrov«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-18/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-2030-0041
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti