Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Os-3179/17, Stran 2692
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Borutu Muru, rojenem 22. 9. 1970, umrlem 26. 12. 2015, zadnje stalno bivališče Zagrad pri Otočcu 77, Otočec, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Borutu Muru, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4. 10. 2017