Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

IV D 3062/2015 Os-3009/17, Stran 2692
V zapuščinski zadevi po pokojnem Karlu Andreju Tajhmajstru, sinu Karla Tajhmajstra, rojenem 26. 11. 1941, umrlem 8. 11. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Kamnik pod Krimom 162, Kamnik pod Krimom, Brezovica, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je dne 1. 9. 2015 napravil pisno oporoko pred dvema pričama.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Marijo Rupnik Tajhmajster. Imel je enega sina Aleša Tajhmajstra in eno hčer Anjo Planino. Vsi imenovani so se dedovanju po zapustniku odpovedali. Ravno tako so se dedovanju po zapustniku odpovedali tudi ostali, ki pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega dednega reda.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani, na sodni deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 9. 2017