Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

D 507/2016 Os-3111/17, Stran 2691
Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Božiču, sinu Tomaža in vnuku Mateja, rojenem 8.12.1843, neznanega zadnjega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom N 66/2015 z dne 31. 8. 2016 in določenim datumom smrti 31. 12. 1920.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 26. 9. 2017