Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

D 64/2016 Os-3066/17, Stran 2691
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pod številko D 64/2016, po pok. Bogdanu Grlj, iz Rečice 5, Ilirska Bistrica, roj. 28. 10. 1953, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 29. 3. 2016, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 142.a Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove na odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 15. 9. 2017