Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

1913 I 2710/2014 Os-3018/17, Stran 2691
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Husejinu Zvekić, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Razreši se začasna zastopnica odvetnica Katja Novak.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katja Cuderman, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 9. 2017