Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

In 606/2011 Os-3262/17, Stran 2690
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika: 1. Raiffeisenbank Bleiburg reg.Gen.m.b.H., 10.-Oktober-Platu 13, ki ga zastopa Dr. Roland Grilc - Rechtsanwalt, Komenskega ulica 12, Ljubljana; 2. Plan Trade, upravljanje, storitve in montaža d.o.o., Ulica mesta Grevenbroich 9, Celje, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Zlobec, Savinova ulica 7, Celje; 3. Vodovod - Kanalizacija JP d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa odvetnik Rok Fink, Ljubljanska cesta 6, Celje; zoper dolžnika Draga Sotošek, Kapla 16/a, Tabor – neznanega prebivališča, zaradi izterjave 36.843,25 EUR, 466,91 EUR in 60,56 EUR, vsi s pp., dne 11. 10. 2017 sklenilo:
Dolžniku Sotošek Dragu, Kapla 16/a, Tabor – neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi In 606/2011, VL 88761/2014 in In 739/2014 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska cesta 6, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopkih vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. 10. 2017