Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Ob-3367/17, Stran 2688
Poslovodstvo prevzete družbe ZUUM IP, informacijske tehnologije, d.o.o., Hrastje 52K, 4000 Kranj, matična številka: 8039127000, na podlagi drugega odstavka 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu.
Prevzeta družba in družba, ki izide iz čezmejne združitve (prevzemna družba) ZUUM LIMITED, s poslovnim naslovom 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035, Limassol, Ciper, z matično številko HE 369283, sta sprejeli NAČRT ČEZMEJNE ZDRUŽITVE dne 27. 10. 2017 v obliki notarskega zapisa št. SV 1126/17 notarja Bojana Podgorška, Ljubljana. Načrt čezmejne združitve je bil istega dne predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Registrski organi, pri katerih so za obe družbi shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke, pod katerimi so te družbe vpisane v register:
– Prevzemna družba, ZUUM LIMITED je vpisana v register družb pri Ministrstvu za energijo, gospodarstvo, industrijo in turizem, oddelek registratorja gospodarskih družb in stečajnega upravitelja Ciper, pod številko HE 369283;
– Prevzeta družba, ZUUM IP, informacijske tehnologije, d.o.o., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, z matično številko 8039127000.
Na sedežu prevzete družbe je imetnikom poslovnih deležev in upnikom v skladu s četrtim odstavkom 622.e člena ZGD-1, od objave tega obvestila do sprejema sklepa skupščine prevzete družbe, na voljo brezplačen pregled načrta čezmejne združitve, skupnega poročila poslovodstev obeh družb o čezmejni združitvi in drugih listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Prevzeta družba bo vsem upnikom in imetnikom deležev brezplačno zagotovila popolne informacije glede čezmejne združitve na sedežu družbe ter brezplačni prepis navedenih listin, v skladu in pod pogoji kot so določeni v 622.e in 622.j členu ZGD-1.
Vsak upnik družb, ki se čezmejno združujejo, lahko uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so določeni s 592. in 622.j členom ZGD-1.
ZUUM IP d.o.o. Direktor Mark Aleksander Kolman