Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Ob-3366/17, Stran 2641
Sprememba 
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes) objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.
1. Podaljšanje rokov
V točki 20. javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe« se spremenijo:
– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi: »Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 19. 11. 2017 do 24. ure.«;
– zadnji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi: »Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 16. 11. 2017 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@arnes.si«;
– roki za zastavljanje vprašanj v zvezi z javnim razpisom v četrtem odstavku tako, da se določba glasi: »Rok za zastavljanje vprašanj je 16. 11. 2017 do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 17. 11. 2017 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411.«;
– deseti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog, tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 20. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 

AAA Zlata odličnost