Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Št. 303-12/2017/21 Ob-3378/17, Stran 2641
Sprememba 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe Javnega razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/17, dne 13. 10. 2017.
V točki 4. »Regija izvajanja« se spremeni Tabela 2: Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo tako, da se glasi:
Tabela 2: Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo
Kategorija velikosti ZD
ZD v KRVS
ZD v KRZS
Zelo majhen1
Dravograd, Hrastnik, Metlika, Radeče
/
Majhen 
Brežice, Cerknica, Črnomelj, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica, Kočevje, Laško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Mozirje, Ormož, Postojna, Radlje ob Dravi, Ribnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Trbovlje, Trebnje, Zagorje
Ajdovščina, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Izola, Litija, Logatec, Medvode, Piran, Tolmin 
Srednji 
Krško, Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Žalec
Kamnik, Sežana 
Velik 
Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Velenje, Maribor 
Domžale, Koper, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Nova Gorica, Ljubljana
Pojasnilo: Ena pravna oseba se lahko prijavi samo z enim projektom.
V točki 8. »Obdobje upravičenosti stroškov« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»MZ bo v okviru sklopa 1 sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 12. 2019. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2020. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) upravičenca je od 1. 1. 2018 do 1. 3. 2020.«
1  Le zelo majhni ZD, ki ne pokrivajo populacije nad 10.000 prebivalcev, se na javni razpis lahko prijavijo v obliki konzorcijskega sodelovanja, in sicer skupaj z enim izmed sosednjih ZD, s katerim skupaj pokrivata najmanj 10.000 prebivalcev (konzorcij vodi prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner in k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, s katerimi oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo).
V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop« se v celoti izbriše četrti odstavek besedila, ki se začne »Izmed vseh prijaviteljev …«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za zdravje