Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

VL 167495/2015 Os-2294/17, Stran 1432
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 19a, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Blažič Mojca, Obrtniška cesta 14, Trbovlje, zaradi izterjave 358,38 EUR, sklenilo:
Dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 19a, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mojca Blažič, Obrtniška ulica 14, Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2017

AAA Zlata odličnost