Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

N 7/2017 Os-1879/17, Stran 1010
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagateljice Marije Maglica, Hrib 22, 6276 Pobegi in nasprotne udeleženke Jolande Maglica, hči Antona, Golac 35, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagateljice naj bi bila pogrešana Jolanda Maglica že prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno zaznamovana. Pogrešana Jolanda Maglica je bila v zemljiški knjigi vknjižena kot solastnica nepremičnin v k.o. 2582-Golac po sklepu o dedovanju Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici z dne 27. 8. 1953 in ker ni pri vknjižbi v zemljiški knjigi zaznamovane njene mladoletnosti, pomeni, da je bila v času vknjižbe v zemljiško knjigo stara najmanj 18 let, kar pomeni, da je bila rojena 27. 8. 1935 ali prej. Iz navedenega izhaja, da je bila pogrešana Jolanda Maglica ob vložitvi predloga za njeno razglasitev za mrtvo stara 81 let ali več. Po navedbah predlagateljice naj bi pogrešana Jolanda Maglica emigrirala v Avstralijo, s katero naj bi se po letu 1986 izgubili vsi stiki.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 3. 2017