Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

N 57/2016 Os-1853/17, Stran 1009
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Marije Miklavčič, Zazid 43, Črni Kal, ki jo zastopa Nomos rodoslovne raziskave Jasna Rajčević s.p., zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Jožefa Marsetiča, rojenega okrog leta 1906, z zadnjim znanim prebivališčem Ulica Mazzina 12, Izola, sedaj neznanega prebivališča, ki ga po odločbi CSD Izola št. 1221-45/2016 z dne 24. 1. 2017 zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Jožefu Marsetiču je znano zgolj to, da je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnin, in sicer parc. št. 1007/3, 389/0, 443/1, 444/2, 490/0, 570/0, 582/3, 586/0, 536/4, 639/7, 648/0, 649/0, 651/0, 654/1, 654/6, 654/7, 728/0 k.o. Zazid ter še večjega števila drugih parcelnih številk vpisanih v vložku št. 49 k.o. Zazid. Vpisi v zemljiški knjigi so bili izvršeni na podlagi več pravnih naslovov, in sicer prisojilne listine, kar bi dejansko pomenilo »sklep o dedovanju« iz leta 1927 opr. št. A 44/1927 in kasneje še dveh sodnih odločb ter delilne pogodbe datirane v leto 1955. Pogrešani naj bi po nekaterih razpoložljivih podatkih kmalu po letu 1956 emigriral v Italijo.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 3. 2017