Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

D 351/2015 Os-1575/17, Stran 1009
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 351/2015, po dne 21. 7. 2015 umrlem Ivanu Stolnik, roj. 21. 11. 1941, EMŠO: 2111941390033, državljan Republike Hrvaške, zadnje bivališče Dobriša vas, 43, Petrovče. Dediči po zapustniku niso znani.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 2017