Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

D 255/2016 Os-1571/17, Stran 1009
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Kamenšek Karlu, rojenem 14. 10. 1945, nazadnje stalno stanujočem Hromec 117, Đurmanec, Republika Hrvaška, umrlem dne 23. 5. 1992, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 3. 1. 2017, sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Kamenšek Karlu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Kamenšek Karlu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Zidar Miroslavu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 1. 2017