Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

D 315/2014 Os-1780/17, Stran 1008
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr. št. D 315/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Dominku, roj. 12. 7. 1930 v Srednji Bistrici, neznanega bivališča v Avstraliji (prej Srednja Bistrica 47), razglašenemu za mrtvega, z določitvijo datuma smrti 1. 1. 2001, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev, saj se po oklicu neznanim dedičem v enoletnem oklicnem obdobju (130. člen Zakona o dedovanju – ZD), ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 3. 2017