Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

D 188/2014 Os-1777/17, Stran 1007
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr. št. D 188/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Theodorju Kalinšku, roj. 17. 5. 1944, nazadnje stanujočem Gomilica 87, umrlem dne 19. 4. 2014, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev, saj so se vsi znani dediči I., II. in III. dednega reda dedovanju odpovedali, prav tako se po oklicu morebitnim neznanim dedičem v enoletnem oklicnem obdobju (130. člen Zakona o dedovanju – ZD), ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 9. 3. 2017