Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

D 188/2015 Os-1803/17, Stran 1007
Po pokojni Polič Rozaliji, rojeni 3. 9. 1889, nazadnje stanujoči Spodnji Ivanjci 30, ki je umrla 21. 11. 1968, po kateri se vodi zapuščinski postopek pred tuk. Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 188/2015 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 5. 3. 2017, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustnici in je tako šteti premoženje zapustnice, ki spada v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zap. postopek pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 22. 3. 2017