Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

N 22/2016 Os-1802/17, Stran 1006
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Magde Štupnikar, Podnart 50, Radovljica, ki jo zastopa odvetnica Vida Lemut Mali iz Ajdovščine, zoper nasprotne udeležence: 1. Luis Silvestre Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 2. Artura Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 3. Carlosa Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 4. Marie C. Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 5. Magdalene Štenta, Cesta Ivana Starca 108, Koper in 6. Eda Premru, Via Omero 16, 20080 Carpiano, Italija, izven naroka dne 17. marca 2017 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnim udeležencem 1. Luis Silvestre Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 2. Artura Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 3. Carlosa Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 4. Marie C. Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, postavi začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Blaža Bolcarja iz Solkana, ki bo zastopal nasprotne udeležence v nepravdni zadevi N 22/2016, vse dokler posamezni nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 3. 2017