Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1965/17, Stran 1000
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15 in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo javnega poziva 45SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, št. 72/16) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo drugega odstavka 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,7 milijona EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad