Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1992/17, Stran 999
Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis za imenovanje
predstojnikov strokovnih organizacijskih enot: 
Center za klinično psihiatrijo, Center za mentalno zdravje, Center za izvenbolnišnično psihiatrijo in Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske enote mora izpolnjevati:
– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist psihiater in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega mandata. Mandat predstojnika organizacijske enote je vezan na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano delovno mesto Zdravnik specialist V/VI PPD3 za opravljanje dela Predstojnika strokovne organizacijske enote«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana