Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 13/2017 Ob-1949/17, Stran 943
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS objavlja
razpis 
za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije 
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma vrhunski dosežek v stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih koledarskih letih oziroma do razpisa.
Častno članstvo DRS se podeli posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg izpolnjenega priloženega obrazca (objavljenega na spletni stran društva www.slodrs.si) vsebovati vso ustrezno dokumentacijo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj!«.
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije