Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 5442-155/2016 Ob-2005/17, Stran 913
Sprememba 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017.
Besedilo prvega odstavka 5. točke javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.300.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 450.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 148.500,00 EUR, od tega:
– 118.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 29.700,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 301.500,00 EUR, od tega:
– 241.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 60.300,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 850.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 280.500,00 EUR, od tega:
– 224.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 56.100,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 569.500,00 EUR, od tega:
– 455.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 113.900,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost