Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

II D 1210/2016 Os-1316/17, Stran 850
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 4. 6. 2016 umrli Hermini Žerjal, roj. 31. 7. 1929, vdovi, upokojenki, nazadnje stan. Nasipna ulica 96, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici dediči II. oziroma III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. II D 1210/2016.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. 1. 2017