Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

VL 6762/2017 Os-1718/17, Stran 849
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana - Polje, proti dolžniku Roku Vrtovšek, Mestni trg 5, Žalec, ki ga zastopa Urška Uranjek odvetnica, Savinjska cesta 21, Žalec, zaradi izterjave 500,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Roku Vrtovšek, Mestni trg 5, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Urška Uranjek, Savinjska cesta 21, 3310 Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. 3. 2017