Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Os-1689/17, Stran 849
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Elektrarne RM d.o.o., Polena 5, Mežica, ki jih zastopa direktor Janez Pačnik, in 2. Sašo Pačnik, Ob Meži 15, Prevalje, ki ju zastopa mag. Matjaž Jugovec, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji iz Ljubljane, in 2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, 3. John Joseph Vlaj, 5908 Shamrock Ln Greendale, WI 53129 ZDA, 4. Peter Stephan Vlaj, 5656 Garland Ln Greendale, WI 53129 ZDA, 5. Meta Alma Rice, N24W 22543 Beeshwood, LN, Waukesha, WI 53129 ZDA, ki jih (3.–5. nasprotnega udeleženca) zastopa Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, 6. Alenka Čuček, Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa Igor Križanec, odvetnik v Ljubljani, 7. David Guglielmi, 1243 South 21st Street, Philadelphia, Pa 19146, ZDA, 8. D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Andrej Svetic, Lepa cesta 37/a, Portorož, 2. Janez Eržen, Blažičeva ulica 26, Ljubljana, 3. Jože Brus, Vrtača 7, Ljubljana, 4. Ivana Dobrivojevič, Vrtača 7, Ljubljana, 5. Blaž Čadež, Vrtača 7, Ljubljana, 6. Štefanija Avsec, Vrtača 7, Ljubljana, 7. Jošt Klemenc, Vrtača 7, Ljubljana, 8. Alenka Novak, Vrtača 7, Ljubljana, 9. Jože Muster, Vrtača 7, Ljubljana, 10. Aida Granda, Vrtača 7, Ljubljana, 11. Gal Granda, Vrtača 7, Ljubljana, 12. Renata Breznikar, Vrtača 7, Ljubljana, 13. Danica Knez, Vrtača 7a, Ljubljana, 14. Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana, 15. Jan Skuršny, Vrtača 7a, Ljubljana, 16. Nastja Skrušny Babin, Vrtača 7a, Ljubljana, 17. Alenka Pardubsky, Vrtača 7a, Ljubljana, 18. Jože Humer, Vrtača 7a, Ljubljana, 19. Anica Skebe, Vrtača 7a, Ljubljana, 20. Franc Skebe, Vrtača 7a, Ljubljana, 21. Nevenka Janhuba, Vrtača 7a, Ljubljana, 22. Božo Janhuba, Strunjan 134/d, Portorož, ki jih zastopa upravnik G.V. Center d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, njega pa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljubljani, zaradi določitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 9. 3. 2017 nasprotnemu udeležencu Davidu Guglielmiju na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in drugim odstavkom 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi postavilo začasno zastopnico, odvetnico Renato Gradišar, Tbilisijska 81, Ljubljana, ker je navedeni nasprotni udeleženec neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Davida Guglielmija zastopala vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. 3. 2017