Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

2522 I 2787/2016 Os-1648/17, Stran 849
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Karel Serini, Pot na Ferjankovo 12, Log pri Brezovici, ki ga zastopa odv. Nagode Gogala Katarina Lina – odvetnica, Robova cesta 6, Vrhnika, proti dolžnici Dragici Kapular, neznanega prebivališča, zaradi izterjave 35.868,88 EUR, sklenilo:
Dolžnici Dragici Kapular, neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 2787/2016 postavi začasni zastopnik odvetnik Orel Lado, Ljubljanska ulica 2, 1230 Ribnica.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. 3. 2017