Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

IV P 386/2013 Os-1391/17, Stran 849
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Linda Stublla, Kidričeva cesta 45, Kranj in 2. Eytan Liam Stublla, Kidričeva cesta 45, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati, njo pa Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik v Kranju, zoper toženo stranko Labinot Morina, z neznanim naslovom, zaradi ugotovitve očetovstva, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, Labinotu Morini, z neznanim prebivališčem, postavilo začasno zastopnico odvetnico Mojco Košir, Cesta železarjev 8 B, Jesenice.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju 
dne 20. 12. 2016