Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

P 10/2017 Os-1691/17, Stran 848
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Mirka Jelenič, Vodnikova 16, Črnomelj, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči po pok. Janku Popoviču, Dole 15, Suhor, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 1. marca 2017 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po pok. Janku Popoviču, Dole 15, 8331 Suhor.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje živeče dediče po Janku Popoviču do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 1. 3. 2017