Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

P 14/2017 Os-1688/17, Stran 848
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Nade Žagar, Ulica Slavka Gruma 8, Novo mesto, ki jo zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči članov Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 200,00 €, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 1. marca 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem članov Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče članov Pavković zadruge, Marindol 39, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 1. 3. 2017