Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

N 99/2016 Os-1562/17, Stran 848
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjeti Klinc v nepravdni zadevi predlagateljice Danice Pratnekar, Milčinskega ulica 8, Celje, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, 2. Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, 3. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, in upravnika Atrij Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – trisobnem stanovanju s površino 82,63 m2, ki obsega sobo v izmeri 15,98 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, kuhinjo v izmeri 13,90 m2, kopalnico v izmeri 3,91 m2, WC v izmeri 2,42 m2, predsobo v izmeri 6,51 m2, ložo v izmeri 3,16 m2 in klet 0,97 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Milčinskega ulica 8, Celje, sklenjene dne 13. 11. 1991 med IMP Klima Celje p.o. Celje kot prodajalcem ter Danico Pratnekar kot kupovalko, dne 23. 2. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe številka 0-36/91, sklenjene dne 13. 11. 1991 med podjetjem IMP Klima Celje p. o. Celje kot prodajalcem in Danico Pratnekar kot kupovalko za trisobno stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Milčinskega ulica 8, Celje, v izmeri 82,63 m2, ki obsega sobo v izmeri 15,98 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, sobo v izmeri 17,89 m2, kuhinjo v izmeri 13,90 m2, kopalnico v izmeri 3,91 m2, WC v izmeri 2,42 m2, predsobo v izmeri 6,51 m2, ložo v izmeri 3,16 m2 in klet 0,97 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. 2. 2017