Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

0088 VL 57178/2016 Os-1725/17, Stran 848
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju, VL 57178/2016 z dne 7. 12. 2016, ki je postal pravnomočen 7. 1. 2017, je bil dne 24. 1. 2017 v korist upnika PSS Ptuj, Vošnjakova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Jure Ivančič, odvetnik iz Maribora, zaradi izterjave 1.162,05 EUR s pripadki, po izvršitelju Simonu Joviću opravljen rubež nepremičnine, posamezen del stavbe št. 11 v stavbi št. 645 (dejanska raba stavbe: garaža), ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parceli 1019/32 k.o. 425 – Lovrenc na Dravskem polju, katere lastnik je dolžnik Mitja Jančec, Ulica Borisa Kraigherja 19, Kidričevo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 13. 3. 2017