Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1835/17, Stran 845
V skladu s 622.e členom ZGD-1 obveščamo vse zainteresirane osebe (zlasti upnike in poslovne partnerje), da je družba BAUREAL d.o.o. predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani Načrt čezmejne združitve s pripojitvijo družbe z omejeno odgovornostjo »AREA IMMOBILIARE S.r.l. UNIPERSONALE« (italijanska družba) v družbo z omejeno odgovornostjo »BAUREAL d.o.o.« (slovenska družba) z vsemi prilogami zaradi izvedbe postopka čezmejne združitve s pripojitvijo prevzete družbe AREA IMMOBILIARE s.r.l. UNIPERSONALE v prevzemno družbo BAUREAL d.o.o. Ogled listin je mogoč na spletni strani AJPES (Uradne objave) – za družbo BAUREAL d.o.o. Imetnik poslovnega deleža do 100 % v obeh udeleženih družbah je eden sam in je v celoti seznanjen z vsebino predloženega Načrta. V času postopka čezmejne združitve in njegovi izvedbi bo vse podatke o uveljavitvi in morebitnem zavarovanju terjatev upnikov mogoče dobiti na sedežu prevzemne ali prevzete družbe, zlasti pri njunih direktorjih oziroma poslovodjih.
Podatki o udeleženih družbah:
Prevzemna družba:
BAUREAL oddajanje nepremičnin d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, mat. št.: 7193831000, s skrajšano firmo: BAUREAL d.o.o., s pravnorganizacijsko obliko: družba z omejeno odgovornostjo, z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, vplačanim v celoti; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod matično številko: 7193831000, ki jo zastopa direktor Walter Husu.
Prevzeta družba:
AREA IMMOBILIARE S.r.l. UNIPERSONALE, Via Area sviluppo industriale primo num. 7, 03012 Anagni (FR) Italija, s pravnorganizacijsko obliko: družba z omejeno odgovornostjo (po italijanskem pravu: s.r.l.), z osnovnim kapitalom v višini 50.000,00 EUR, vplačanim v celoti, italijanska davčna številka, ID za DDV in registrska številka v registru podjetij iz Frosinona 02645630605, REA FR-167080, ki jo zastopa direktor in edini poslovodja Pasquale Palmigiani
BAUREAL d.o.o.