Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 02110-9/2017 Ob-1834/17, Stran 844
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Žonta Ignacu, Dol 18, lastniku parcel 795/1, 795/6, k.o. 2370 Dol-Otlica, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama 795/1, 795/6 in parcelami 797/1, 797/2, 797/3, k.o. 2370 Dol-Otlica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 9. 3. 2017