Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 430-20/2015 Ob-1828/17, Stran 834
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju Pravilnik), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/16) ter odločitve Komisije za pripravo in vodenje postopka javnega razpisa za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Sežana z dne 13. 3. 2017, Občina Sežana objavlja
prednostno listo upravičencev 
Uvrstitev
Naziv
Število točk
1.
Zagmajster Anica
530
2.
Zulić Azra
520
3.
Mahmutović Vran Mateja
490
4.
Hrelja Sabina
475
5.
Porić Zehra
470
6.
Lapanja Andreja
460
7.
Mušeljić Elvira
415
8.
Ljubijankić Elmedina
410
9.
Kazić Sadmir
410
10.
Golubar Grozdan
400
11.
Macarol Boštjan
390
12.
Ibrišimović Anel
390
13.
Gašparič Liljana
390
14.
Yuliya Murzina
370
15.
Mušić Nurfet
370
16.
Cekuta Jožica
370
17.
Počkaj Đulijo
350
18.
Hašić Violeta
350
19.
Muminović Aladin
350
20.
Kozarev Jelena 
350
21.
Žiža Jela
340
22.
Marinković Ana
340
23.
Stojić Blaženka
330
24.
Nuhanović Mujo
330
25.
Osmanoski Amina
330
26.
Tretjakov Nikolaj
310
27.
Pančić Vesna
310
28.
Antončič Mihaela
300
29.
Hunjadi Urša
290
30.
Vuković Simeun
290
31.
Žetko Mojca
280
32.
Blagus Marijan
280
33.
Pušnar Marjanca
280
34.
Mevlja Evelina
280
35.
Župevec Klavdija
270
36.
Čerimović Hairlahović 
Petra
270
37.
Stergar Lea
260
38.
Krištof Vladimir
250
39.
Silahić Esad
250
40.
Avflič Joško
245
41.
Robič Borut
245
42.
Cvetković Goran
240
43.
Cerkvenik Monika
230
44.
Hadžan Adnan
210
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o doseženem številu točk in vrstnem redu, ki so ga dosegli na prednostni listi. Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Občine Sežana v roku 15 dni od dneva vročitve pisne odločbe. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik, pri organu, ki je izdal odločbo. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Odločitev o pritožbi je dokončna. Po rešitvi vseh pritožb se objavi končni seznam upravičencev, na katerega bo uvrščenih le prvih 30 prosilcev z doseženim največjim številom točk, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Seznam bo objavljen v občinskem glasilu, na oglasni deski Občine Sežana in na spletni strani Občine Sežana.
Občina Sežana