Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1831/17, Stran 833
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 12/17) razpisuje Banka Slovenije
javni, anonimni natečaj 
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev (2018) 
V letu 2018 bodo izdani priložnostni kovanci za zaznamovanje dogodkov, ki sta:
– Svetovni dan čebel (projekt 1) in
– 100. obletnica konca 1. svetovne vojne (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov priložnostnih kovancev za zaznamovanje obeh dogodkov je torek, 16. maja 2017. Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana (osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako »Ne odpiraj«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v 30 dneh po zaključku natečajnega roka. Za vsak projekt bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500 evrov in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije 
Evrosistem