Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1866/17, Stran 771
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa 
»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/16 z dne 9. 12. 2016
Za obstoječe besedilo tretjega odstavka 5. točke javnega razpisa, se doda naslednje besedilo:
»V primeru, da del sredstev, ki so predvidena za sofinanciranje po posameznih odpiranjih ostane nerazdeljen, se neporabljena sredstva posameznega odpiranja prenesejo v naslednje odpiranje. Agencija višino neporabljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje objavi na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija