Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

VL 99930/2016 Os-1112/17, Stran 335
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana – dostava, po Mark Kušej, Verovškova ulica 70, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Gopal Puri, Nathan Road Hollywood Plaza 610, Hong Kong, ki ga zastopa zak. zast. Železen Peter – odvetnik, Posavskega ulica 22, Ljubljana, zaradi izterjave 411,16 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gopal Puri, Nathan Road Hollywood Plaza 610, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 22. 11. 2016 

AAA Zlata odličnost