Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 6711-2/2017-8 Ob-1194/17, Stran 239
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
 
najavo javnega razpisa 
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2017 
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2017, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2017.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2017 obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a. Mali sonček za predšolske otroke;
b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna tekmovanja;
c. Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine;
d. Animacijski programi in programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani in mlajši člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani);
e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
f. Programi trenerjev v športu invalidov;
g. Programi mestnih panožnih športnih centrov;
h. Športna rekreacija odraslih;
i. Delovanje zvez športnih društev;
j. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti