Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2970. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017, stran 8420.

  
P O P R A V E K 
Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 59/17) se popravi tako, da se 1. členu doda odstavek, ki sledi drugemu odstavku, ki se pravilno glasi:
»Spremeni se drugi odstavek 19. člena, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 278.247 EUR.«
2. člen 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-10/15-3
Sodražica, dne 3. novembra 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.