Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2912. Popravek Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 8215.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) ter 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji, dne 24. 10. 2017 in Občinski svet Občine Mislinja na 13. dopisni seji, dne 27. 10. 2017 sprejela
P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 
V Sklepu o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 58/17), se v prvem odstavku I. točke sklepa, v rubriki »V programu drugega starostnega obdobja – starostna skupina 3–4 let«, cena »324,15 EUR« spremeni tako, da se pravilno glasi: »360,68 EUR«.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan od zadnje objave v uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 24. oktobra 2017
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
Št. 602-3/2015
Mislinja, dne 27. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.