Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

991. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje, stran 2908.

  
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/17 z dne 3. 3. 2017 (v nadaljevanju: Odlok), je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje 
V Odloku se drugi odstavek 6. člena pravilno glasi:
(2) Cena opremljanja obračunana na kvadratni meter stavbnega zemljišča (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) je naslednja:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Vrednost infrastrukture 
[€]
Površina 
parcel na obračunskem območju 
[m2]
Neto tlorisna površina objektov 
[m2]
Cena 
na enoto (Cpi) [€/m2]
Cena 
na enoto (Cti) [€/m2]
Ceste
OB_C_1
40.950.599,90 €
11.205.207
1.980.930
3,655
20,672
Vodovod-primarno omrežje
OB_V_1
7.343.344,13 €
9.337.484
1.713.854
0,786
4,285
Vodovod-sekundarno omrežje
OB_V_2
6.410.540,24 €
9.337.484
1.713.854
0,687
3,74
Kanalizacija-primarno omrežje
OB_K_1
6.562.962,56 €
3.899.503
655.387
1,683
10,014
Kanalizacija-sekundarno omrežje
OB_K_2
7.775.203,46 €
3.899.503
655.387
1,994
11,864
Javna razsvetljava
OB_JR_1
1.590.312,04 €
7.559.718
1.027.515
0,21
1,548
Prostor za ravnanje z odpadki
OB_PRO_1
1.736.131,01 €
11.205.207
1.980.930
0,155
0,876
SKUPAJ
72.369.093,34 €
9,170
52,999
Št. 007-5/2017-625
Kočevje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.