Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3896. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij, stran 12436.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12) sta Vlada Republike Slovenije na 161. redni seji dne 21. 12. 2017 in Občinski svet Občine Vitanje na 14. korespondenčni seji dne 11. 12. 2017 sprejela
A K T 
o spremembah Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij 
1. člen 
V naslovu Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno- gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (Uradni list RS, št. 15/17) se besedilo »Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij« nadomesti z besedilom »Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga«.
2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem aktom se ustanovi javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (v nadaljnjem besedilu: zavod).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ime zavoda je: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Angleško ime zavoda je: Centre of space technologies Herman Potočnik Noordung.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Skrajšano ime zavoda je: Center Noordung.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Zavod pri svojem poslovanju uporablja žig okrogle oblike s premerom 30 mm, ki ima na svoji površini izpisano Center Noordung.«.
3. člen 
V prvem odstavku 12. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ima specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja),«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ima znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2,«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati pa začne naslednji dan po dnevu zadnje objave.
Št. 00726-16/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2130-0026
Občina Vitanje
Republika Slovenija
Mirko Polutnik l.r.
Zdravko Počivalšek l.r.
župan
minister