Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2957. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava, stran 8374.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10- ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 19/15) in na podlagi 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 20. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1347/5, površine 62 m2, k. o. 1210 – Pristava. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
2. 
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-142/2017
Podčetrtek, dne 23. oktobra 2017
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.