Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško, stran 8364.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odločba US RS in 46/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), drugega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 26. seji, dne 19. 10. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 21/15), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 4. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija lokalnih cest (LC) tako, da se:
– spremeni:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
35.
LC
191192
C 191170
Golek-Kobile-Brezje
C 191150
2.956
2956
V
– Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se spremeni in glasi:
»Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Krško znaša 204.716 m (204,716 km).«.
3. člen 
V 5. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija lokalnih cest razvrščenih v podkategorije tako, da se v alineji:
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
– doda:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
46.1
LK
192059
O 192055
Cesta 
krških žrtev 135b
O 192055
204
204
V
– spremeni:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
36.
LK
192045
C R1 220
Cesta 4. julija
C 192010
130
130
V
67.
LK
192191
C 191150
Kovinarska ulica
C 192050
467
467
V
– Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se spremeni in glasi:
»Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v občini Krško znaša 26.942 m (26,942 km).«.
4. člen 
V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se:
– doda:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini / krajevni skupnosti [m]
137.1
JP2
691612
O 691611
Mrčna sela
Z NH
455
455
V
202.1
JP1
693899
C 193290
Odcep Žokalj
Z NH
188
188
V
233.1
JP2
693885
O 693882
Odcep Dimc
Z HŠ 7
720
360
V
Senuše 360
252.1
JP1
692489
O 692476
Odcep Narpel-Urbančič
Z NH
86
86
V
255.1
JP1
692527
C R1 220
Ob potoku 7
Z HŠ 7
56
56
V
279.1
JP2
692494
C 191110
Odcep Potočnica
Z Potoč.
491
491
V
319.1
JP1
693402
C 191210
Povezava 191211-191202
C 191200
229
229
V
322.1
JP2
693423
C R3 671
Planina v Podbočju
C R3 671
279
279
V
322.2
JP2
693424
C R3 671
Brezje 16
Z HŠ 16
142
142
V
322.3
JP2
693425
C R3 671
Prušnja vas
Z HŠ 5
208
208
V
326.1
JP2
693472
O 693471
Podbočje 18d
Z HŠ 18d
204
204
V
326.2
JP2
693473
C R3 671
Podbočje 93
Z HŠ 93
126
126
V
326.3
JP2
693474
C 191230
Podbočje 99
Z HŠ 99
101
101
V
343.1
JP2
693453
C 191200
Obvozna pot Šutna
O 693451
152
152
V
355.1
JP2
693534
O 693532
Veliko Mraševo 15
Z HŠ 15
297
297
V
361.1
JP2
693614
C 191200
Dobrava ob Krki 22b
Z HŠ 22b
332
332
V
409.1
JP2
694078
O 694071
Raka 74a
Z HŠ 74a
142
142
V
445.1
JP2
694208
O 694201
Dolenja vas pri Raki 2
Z HŠ 2
47
47
V
482.1
JP2
691504
O 691501
Kladje nad Blanco 38
Z HŠ 38
494
494
V
574.1
JP2
691103
O 691101
Odcep Boh
Z NH
121
121
V
595.1
JP2
691174
C 191030
Center za mete PK
Z center
168
168
V
669.1
JP2
693886
O 693882
Brezovska Gora 23
Z HŠ 23
173
173
V
690.1
JP2
693967
O 693925
Odcep Klančišek
Z HŠ 33
137
137
V
695.1
JP2
694482
O 694481
Nemška vas-Frankovič-Ajd. j.
O 694471
1.592
1312
V
Veliki Trn 280
774.1
JP2
694576
C 191150
Nova Gora 9b
Z HŠ 9b
264
264
V
779.1
JP2
694584
C 191150
Nova Gora 1c
Z HŠ 1c
93
93
V
781.1
JP2
694594
O 694592
Ardro 1
C 191170
112
112
V
– spremeni:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini / krajevni skupnosti [m]
7.
JP1
692017
C 191060
Avsenak-elektrarna
C 193320
276
276
V
30.
JP1
692032
C 691760
Gorica-pokopališče-Raztez
O 692041
1.362
1362
V
117.
JP1
694901
C 191190
Drgace
Z HŠ 12
839
839
V
213.
JP1
693981
C 191150
Brezje-Libelj
C 191190
1.219
631
V
Senuše 588
236.
JP2
693982
O 693981
Odcep Libelj
Z HŠ 9
271
271
V
344.
JP2
693461
O 191241
Podbočje - Stari Grad
Z HŠ 4
315
315
V
354.
JP2
693531
C R3 671
Brod 27
Z HŠ 27
623
623
V
357.
JP1
693571
C R3 673
Malo Mraševo-vas
O 693581
784
784
V
358.
JP1
693591
C R3 673
Kalce-vas
Z igrišče
714
714
V
359.
JP2
693601
O 693602
Odcep Dol
Z HŠ NH
379
379
V
519.
JP1
691171
C 191010
Gače-Dovško
Z HŠ 75
267
267
V
545.
JP1
691418
C R2 422
Bohoričeva cesta
Z HŠ 1
423
423
V
579.
JP1
691131
C 372130
Dobrava-Požun
Z HŠ 11
1.128
1128
V
580.
JP1
691132
O 691131
Prebkovje-Žveglič
Z HŠ 5
747
747
V
666.
JP1
693981
C 191150
Brezje-Libelj
C 191190
1.219
588
V
Leskovec 
pri Krškem 631
669.
JP2
693885
O 693882
Odcep Dimc
Z HŠ 7
720
360
V
Leskovec 
pri Krškem 360
694.
JP1
694471
O 694481
Vrhulje-Brezovska Gora
O 693952
1.312
428
V
Veliki Trn 884
748.
JP1
694471
O 694481
Vrhulje-Brezovska Gora
O 693952
1.312
884
V
Senuše 428
750.
JP2
694482
O 694481
Nemška vas-Frankovič-Ajd. j.
O 694471
1.592
1312
V
Senuše 280
774.
JP2
694575
C 191150
Nova Gora-Venčeslav
O 694571
677
677
V
835.
JP2
691883
O 691881
Anovec-Planinc
Z HŠ 24
676
676
V
– briše:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini / krajevni skupnosti [m]
5.
JP1
692012
C R2 422
Elektrarna-Avsenak
C 191060
401
401
V
176.
JP2
692784
C 191130
Drnovo-Lesk. pešpot I
C G1 5
1.111
1111
B
219.
JP2
692785
C G1 5
Drnovo-Lesk. pešpot II
C G1 5
787
787
B
340.
JP2
693367
C R3 671
Mladje-L.D.-Lebica
Z HŠ NH
493
493
V
361.
JP2
693613
C 191200
Dobrava-Kus
Z HŠ 23a
230
230
V
– Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se spremeni in glasi:
»Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Krško znaša 474.087 m (474,087 km).«.
5. člen 
V 7. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti za kolesarje (KJ) tako, da se:
– doda:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini / krajevni skupnosti [m]
3.
KJ
969411
C 191090
KJ železniška postaja-GD
O 969411
660
660
B
4.
KJ
969412
C R2 422
KJ Gasilski dom-Avsenak
C 191060
399
399
B
5.
KJ
969421
C 191130
Drnovo-Lesk. pešpot I
C G1 5
1.111
1111
B
6.
KJ
969422
C G1 5
Drnovo-Lesk. pešpot II
C 191140
787
787
B
7.
KJ
969431
O 692133
KJ Alegro - Spar Senovo
O 691418
1.366
1366
B
– Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se spremeni in glasi:
»Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini Krško znaša 8.384 m (8,384 km).«.
6. člen 
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v občini Krško znaša 725.146 m (725,146 km).«.
7. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-145-(507), z dne 18. 8. 2017.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Š. 371-3/2014-O603
Krško, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.