Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2949. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi, stran 8363.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 18. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču:
Zap. št.
k. o.
parc. št.
velikost (m2)
1
KOZJE
1419/10
61
2
KOZJE
1419/8
54
3
KOZJE
1419/7
335
4
KOZJE
1419/5
570
5
KOZJE
1419/3
44
6
KOZJE
1419/2
351
II. 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-18/6
Kozje, dne 19. oktobra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.