Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8339.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 23. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičninama parc. št. 5280/2 in parc. št. 5302/3 k.o. 1536 – Talčji Vrh se ukine status javnega dobra.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-313/2015
Črnomelj, dne 18. oktobra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.