Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2936. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8337.

  
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 23. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo občinske ceste in poti ali dele drugih vzdrževanih občinskih poti:
Katastrska občina
Parc. št. 
Oznaka poti oziroma ceste
1544-Griblje
2611/2
poljska pot
1544-Griblje
2612/2
poljska pot
1544-Griblje
2617
poljska pot
1544-Griblje
2619
poljska pot
1544-Griblje
2625
poljska pot
1544-Griblje
2627/2
poljska pot
1544-Griblje
2631/2
poljska pot
1544-Griblje
2655
poljska pot
1544-Griblje
2656/2
poljska pot
1544-Griblje
2659/2
poljska pot
1544-Griblje
2660
poljska pot
1544-Griblje
2664
poljska pot
1544-Griblje
2665
poljska pot
1544-Griblje
2667
poljska pot
1544-Griblje
2669
poljska pot
1544-Griblje
2670
poljska pot
1544-Griblje
2671/1
poljska pot
1544-Griblje
2676/2
poljska pot
1544-Griblje
2680
poljska pot
1544-Griblje
2682
poljska pot
2676-Cerkvišče
2709/1
poljska pot
2676-Cerkvišče
2709/2
poljska pot
2676-Cerkvišče
2712/1
poljska pot
2676-Cerkvišče
2712/2
poljska pot
2676-Cerkvišče
2713/1
poljska pot
2676-Cerkvišče
2713/2
poljska pot
2676-Cerkvišče
2719/1
poljska pot
2676-Cerkvišče
2725
poljska pot
2676-Cerkvišče
2726/2
poljska pot
2676-Cerkvišče
2726/3
poljska pot
2676-Cerkvišče
2727/2
poljska pot
1540-Dobliče
2342/307
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/310
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/319
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/318
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/320
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2346/10
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2348/9
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2619/18
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/88
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/37
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/174
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/118
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/61
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/99
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/31
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/175
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/290
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/91
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/132
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/20
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2284/7
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/90
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2284/5
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/66
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/116
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2551/9
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/129
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/267
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/21
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/273
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/113
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/235
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/167
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2557/13
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/173
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/101
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/107
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/163
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/165
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/103
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/181
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/170
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/193
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/162
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/96
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/125
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/231
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/17
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/114
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/237
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2285/6
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/117
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/108
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/131
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/102
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/65
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/87
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/98
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/133
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/276
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2550/8
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/32
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/134
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/51
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/62
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2547/6
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/145
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2549/6
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/89
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/272
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/22
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2455/1
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2548/6
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/120
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/202
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/216
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/130
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/115
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/111
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/236
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2544/11
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/122
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2619/12
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/265
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/274
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2564/1
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2283/2
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/80
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/82
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/110
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
1540-Dobliče
2342/109
lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-270/2016
Črnomelj, dne 18. oktobra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.