Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2903. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2017, stran 8187.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 26. seji, dne 19. 10. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 4/2017
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 3065/18, k.o. 1322 - Krško,
– parc. št. 3325/9, k.o. 1324 - Ravne,
– parc. št. 2203/20, k.o. 1325 - Senuše.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.